Ciri-Ciri Orang Sholeha

1. Menjaga Rahasia

Sesungguhnya penghianatan amanah yang paling besar disisi Allah pada harikiamat adalah suami yang membuka rahasia pribadinya kepada istri dan istrimembuka rahasia pribadinya kepada suami, lalu salah satu darinya menceritakankepada orang lain.

2. Mengajak Sholat Bersama

"Allah SWT merahmati seorang wanita yang bangun malam hari untukmenunaikan shalat dan membangunkan suaminya, dan apabila suaminya enggan, makaia percikkan air ke wajahnya." ( HG.R. Abu Daud )

3. Menjaga Kehormatan

"Tidak diperbolehkan bagi seorang istri memasukkan seseorang yang tidakdisukai suaminya ke dalam rumah tangganya, ia tidak boleh menolak suaminya ditempat tidur, ia tidak boleh mendiamkannya." ( H. R. Abu Daud )

4. Meringankan Mahar

RAsulullah saw bersabda " Wanita yang paling baik adalah wanita yangmaharnya paling sedikit." ( H. R. Tabrani )

5. Berterima kasih atas kebaikan suami

Rasulullah saw bersabda "Allah tidak akan melihat istri yang tidak tahuberterima kasih atas kebaikan suaminya padalah ia selalu memerlukannya." (H.R. Nasa'i )

0 comments :

Post a Comment